Djelatnici

Direktor
Vanja Miličević
direktor vanja.milicevic@vpc.hr
Projektni tim
Milica Ivezić
savjetnica za LR i EU fondove +385 31 656 217 milica.ivezic@vpc.hr
Iva Hlavač
savjetnica za LR i EU fondove – mjere samozapošljavanja +385 31 656 217 iva.hlavac@vpc.hr
Poduzetnički inkubator
Ana Čvagić Keller, mag. oec.
Administrator / voditelj poduzetničkog inkubatora +385 99 325 30 00 anacvagickeller@vpc.hr

Prijavi se na newsletter


    Nadogradnju internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

    Skip to content