Pravo na pristup informacijama

Valpovački poduzetnički centar d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje.

Pravo na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:

 • Putem telefona: +385 31 656-217
 • Putem emaila: info@vpc.hr
 • Poštom na adresu: M. Gupca 32, 31550 Valpovo
 • Osobno na adresu: M. Gupca 32, 31550 Valpovo, pon – pet: 08:00 – 16:00,

Službenik za informiranje:

 • Službenik za informiranje: Iva Hlavač, mag.iur
 • tel: +385 31 656-217
 • mail: info@vpc.hr

Zahtjevi se mogu preuzeti u nastavku:

Zahtjevi

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluke

Odluka o načinu pristupa informacijama i ustrojavanju kataloga VPC-a d.o.o.

Odluka o određivanju službenika-za-informiranje

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće ZPPI 2018. godine

Godišnje izvješće ZPPI 2018. godine

Godišnje izvješće ZPPI 2017. godine

Godišnje izvješće ZPPI 2017. godine_CSV

Godišnje izvješće ZPPI 2016. godine

Godišnje izvješće ZPPI 2016. godine.CSV

Godišnje izvješće ZPPI 2015. godine

Prijavi se na newsletter


  Nadogradnju internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

  Skip to content