Važni dokumenti

Plan rada VPC-a za 2022. godinu

Financijski plan VPC-a za 2022. godinu


Plan rada Valpovačkog poduzetničkog centra za 2021.

Financijski plan Valpovačkog poduzetničkog centra za 2021.

Izvještaj o radu 2021.

Godišnji financijski izvještaj za 2021.

Bilješke uz financijsko izvješće

Izvješće o radu VPC-a za 2020. godinu i Plan rada za 2021. godinu


Plan rada Valpovačkog poduzetničkog centra za 2020. godinu

GFI (Godišnji financijski izvještaj) za 2020. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Odluka o uporabi dobitka za 2020. godinu

Izvješće o radu VPC-a od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Odluka o usvajanju izvješća o radu


Referentna stranica GFI za 2018. godinu

Bilanca za 2018.

Račun dobiti i gubitka za 2018.

Potvrda Fine o primitku dokumentacije za 2018.


Zapisnik sa 3. sjednice skupštine VPC-a

Skupština 3

FINANCIJSKI PLAN VPC 2019.

Plan rada VPC-a za 2019. 

PLAN RADA ZA 2018

FINANCIJSKI-PLAN-VPC-TABLICA-2018 I izmjena

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018

OPG_tablica

Baza projektnih ideja Grada Valpova 2015. – 2020. godine

Nacrt strategije razvoja Grada Valpova 2015. – 2020. godine

Odluka o I. izmjeni Financijskog izvještaja za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu-Skupština

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu -NO

Plan rada VPC-a d.o.o. za 2017. godinu

Financijski plan VPC-a d.o.o. (tablica) 2017. godine

Izvješće o radu 2016. godine

Odluka o usvajanju izvješća o radu 2016. godine

Odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća 2016.

Plan rada VPC-a d.o.o. za 2016. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih Financijskih izvješća Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o. Valpovo za 2015. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih Financijskih izvješća VPC-a d.o.o. Valpovo za 2015. godinu

Izvješće o radu VPC-a d.o.o. za 2015. godinu

Financijski plan VPC-a d.o.o. za 2015.g.

Plan rada VPC-a d.o.o. za 2015. godinu

Izvješće o radu VPC-a d.o.o. za 2014. godinu

Odluka o usvajanju financijskih izvješća VPC-a d.o.o. za 2014. godinu

Odluke, izvješća VPC-a za 2014. godinu

Srednjoročni plan rada VPC-a d.o.o. za razdoblje od 2009. – 2013. godine

Srednjoročni program VPC-a d.o.o., 2003. godine

Prijavi se na newsletter


    Nadogradnju internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

    Skip to content